KARAR:1
Komitemizce, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeki TOÇOĞLU'ndan, “Yeni İmar Planları”, “18 Uygulamaları” ve “Kentsel Dönüşüm” konularını görüşmek amacıyla randevu alınması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.09.2012.45
                    
KARAR:2
“Temizlik Malzemeleri Ticareti ve Hizmeti” Sektör Meclisi oluşturulması hususunda T.O.B.B. bünyesinde Yönetim Kurulumuzca gerekli girişimlerde bulunulmasına.27.09.2012.45
                     
KARAR:3
Meslek Komite Üyemiz Yusuf MAHMUTOĞLU Firmasının, Odamız üyesi M.Y.S.Orman Ürünleri Tic.ve San.Ltd.Şti hakkındaki 26/12/2011  şikayet dilekçesi görüşüldü.
                     
Şikayete konu Odamız üyesinin bir sonraki Komite toplantımıza davet yazısı yazılmasına.27.09.2012.45 

KARAR:4
Komitemize havale edilen, K.K.K.1.Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nın, yükümlülüğünü yerine getirmediği iddiasıyla Oda üyemiz Furkan UĞUR –ONLİNE GÜVENLİK- Firması hakkında Komite Üyemiz Tekin CANBAZ'ın hazırladığı rapor hakkındaki görüşlerinin Komite Üyemiz Özden DOYURAN'dan alınmasına.27.09.2012.45
                    
KARAR:5
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  04/09/2012, 11/09/2012, 14/09/2012, 19/09/2012 tarih ve 2887, 2967, 2969, 2974, 2991 ve 3082 sayılı yazıları görüşüldü.
                    
Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI ile Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.27.09.2012.45                   
                    
KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.09.2012.45
            
KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.27.09.2012.45

Haber Tarihi : 5/10/2012
Paylaş