KARAR:1
                    
Komitemize havale edilen T.C.Sakarya Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü'nün  22/11/2012, 26/11/2012, 28/11/2012 ve 3655, 3682 ve 3693 sayılı yazıları görüşüldü. Meslek Komite Başkan Yardımcısı İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatların adıgeçen Müdürlüğe bildirilmesine.27.12.2012.48                

KARAR:2
                   
Meslek Komite Üyelerimizce ziyaret ettiğimiz İş-Kur İl Müdürü Tekin KAYA, SGK İl Müdürü Nurten CANBASOĞLU ve KOSGEB Sakarya Bölge Müdürü İsmet YILMAZ'ın üyelerimize yönelik düzenleyeceğimiz bilgilendirme toplantımıza konuşmacı olarak katılacaklarını bildirmişlerdir. Bilgilendirme Toplantımıza daha önce Komite Başkanımız Hüseyin BALTA tarafından yapılan ziyaretle konuşmacı olarak davet edilen iş güvenliği-iş sağlığı hizmeti veren şirket temsilcilerinin de kısa (10'ar dakikayı geçmemek kaydıyla) süreli bir sunum yapacağı toplantının 22 Ocak 2013 Salı günü Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonunda yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.27.12.2012.48          

KARAR:3
                   
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.12.2012.48           

KARAR:4
                   
Dilek ve temenniler dinlendi.27.12.2012.48          

Haber Tarihi : 4/1/2013
Paylaş