Erol ÖZTÜRK
Disiplin Kurulu Başkanı
Melih UYAR
Disiplin Kurulu Üyesi
M.Fadıl UZAK
Disiplin Kurulu Üyesi
Adnan ERDOĞAN
Disiplin Kurulu Üyesi
Günay GÜNEŞ
Disiplin Kurulu Üyesi