Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin 08.12.2021 tarih ve 11011 sayılı yazısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 03.12.2021 tarihli ve 3116213 sayılı yazısına istinaden, "Yerli Malı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nın hazırlanmakta olduğu belirtilerek, Odamızın görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir.

Tebliğ Taslağı ile Tebliğin mevcut halinin karşılaştırmalı olarak yer aldığı cetvel ekte sunulmakta olup, gönderilecek Odamız görüşüne esas teşkil etmek üzere görüş ve önerilerinizin yazı ekinde bulunan görüş bildirme formuna uygun olarak hazırlanıp en geç 14 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar [email protected] e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Görüş bildiri formlarına ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 13/12/2021
Paylaş