Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

 • Odanın üyelerle ve halkla olan ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Odaya iletilen sorun ve şikayetlerin araştırılması ve cevaplanması,
 • Odanın yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Üyelerin ve halkın Odanın hizmetlerinden memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi,
 • Kurumsal iletişimin sağlanması (tebrik, başsağlığı, kutlama, geçmiş olsun mesajı gibi),
 • Üyeler, medya temsilcileri ve ilgililer ile diyalog kurulması ve onların bilgilendirilmesi,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan bilgi edinme başvurularının cevaplanması,
 • Yazılı ve görsel basında çıkan oda ile ilgili haberlerin derlenmesi,
 • Kamuoyuna duyurulmasında yarar görülen konuların ve Oda faaliyetlerinin basında yer almasının sağlanması,
 • Yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişmelerle ilgili haber bülteni hazırlanması ve internette yayınlanması,
 • Oda yönetimi, komisyonlar ve meslek komiteleri tarafından kurumlara yapılan ziyaretlerin organize edilmesi,
 • Yönetim kurulu başkanının konuşma metinlerinin hazırlanması,
 • Odanın kutlama etkinliklerinin planlanması ve organize edilmesi,
 • Abone olunan dergi vb. yayınların takip edilmesi,
 • Oda kütüphanesinin düzenlenmesi,
 • Odayı ve faaliyetlerini tanıtıcı bülten, broşür, katalog, CD, film vb. yayınların hazırlanmasının koordinasyonu,
 • Yerel medya günlerinin organize edilmesi,
 • Yerli / yabancı heyetlerin ağırlanması,
 • Üyelerin etkinliklerle ilgili bilgilendirmesi,
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Derya ÇAKIR
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Dahili Tel : 3026 Direkt:0264.888.3026
Hakan KALMIŞ
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru
Dahili Tel : 3027 Direkt:0264.888.3027
Emirhan KOÇ
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Memuru
Dahili Tel : 3050Basın ve Halkla İlişkiler Servisi E-Posta Adresi: [email protected]