Bir müdürün idaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;
 • Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin direktifleri doğrultusunda görevlerin yürütülmesini sağlamak
 • Başkanlığın ziyaret trafiğinin ayarlamak, kaydını tutmak.
 • Üye, Kurum, STK, vs. iletişim bilgilerini sürekli olarak güncellemek ve geliştirmek.
 • Odanın yaptığı tüm organizasyonlarda üyeler ile iletişim kurmak, davet mektubu göndermek.
 • Odaca yapılacak olan ziyaretler öncesi ilgili kurumlardan randevu almak.
 • Odaya gelen ziyaretçiler ve Oda adına şehir dışına çıkacak kişiler için otel ve uçak rezervasyonlarını yapmak.
 • Başkanlık makamı tarafından talep edilen organizasyonları yapmak.
 • Meclis Üyeleri ile Oda personeline cenaze, toplantı v.b. hususlarda duyurular yapmak.
 • Oda duyuru kanallarının etkinliğini arttırmak. 
 • Biriminin faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Biriminin çalışma ve usullerini gözden geçirerek, personelin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
 • Biriminin çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Birimine gelen evrakın cevaplanmasını sağlamak,
 • Birim personelini denetlemek, işbirliği ve uyum içerisinde çalışmalarını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 • Birimle ilgili yazışmaları imzalamak,
 • Yönetim Kurulu Başkanının ve Genel Sekreterin verdiği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,


Duygu CEYLAN
Özel Kalem Memuru
Dahili Tel : 3010 Direkt:0264.888.3010
İbrahim AKAL
Makam Şoförü
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000