Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Oda amaç ve politikalarının gerçekleştirilmesi için projeler geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
  • Odamızın ortak, paydaş, iştirakçi ve benzeri görevlerde yer aldığı projelerin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kurum ve kuruluşlar ile proje ve iş geliştirme amacıyla kurulan kurul ve komisyonların süreçlerinin takip edilmesi,
  • Üyelerin yurt içi veya yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerine destek olmak amacıyla Odanın diğer birimleri ile işbirliği içinde olmak ve faaliyetler sonrası yaratılan katma değerin ölçülmesi amacıyla katılan üyelere anket çalışması yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
  • Üyelerin faydalanabileceği yerel ekonomik teşvikler konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,

Enis Dinçer YILDIZ
İş Geliştirme Memuru
Dahili Tel : 3028 Direkt:0264.888.3028
İbrahim İŞERİ
İş Geliştirme Memuru
Dahili Tel : Dahili Tel : 3051 Direkt:0264.888.3051


Proje ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Müdürlüğü e-posta adresi : [email protected]