Bir Müdürün İdaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

 • Rayiç fiyat ve azami fiyat tespitlerinin yapılması,
 • Fatura tasdik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Fire zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Yurtiçi ihale, fuar ve işbirliği tekliflerinin duyurulması,
 • Yurtiçi fuar organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
 • K Belgesi işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sayısal takograf işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sigorta acenteleri ve eksperlerin levha kayıt işlemlerinin yürütülmesi,
 • SATSO E-Bülten'inde yer alan "İhale Bülteni"nin hazırlanması
 • Üyelerin banka kredi dosyalarının hazırlanması,
 • Dış ticaret dolaşım belgelerinin kontrol edilmesi, onaylanması ve eşleştirilmesi,
 • İhracat fatura tasdik işlemlerinin yapılması,
 • Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile yazışmaların yürütülmesi,
 • AB ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi,
 • Yurtdışı fuar ve gezi organizasyon işlemlerinin yürütülmesi ve duyurularının yapılması,
 • Üyelerin ticari vize işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TOBB'dan derlenen işbirliği duyurularının hazırlanması,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü vb. kurumlardan gelen yazıların özetlenerek SATSO E-Bülten'inde yer alan "Dış Ticaret Bülteni"nin hazırlanması,
 • Dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,
 • Dış ticarete yönelik projeler hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Dış ticarete yönelik eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlerin düzenlenmesi,
 • İthalat ve ihracat yapan firmalara ilişkin bilgi anketlerinin toplanması,
 • Odanın yabancı dil yazışmalarının yürütülmesi,
 • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Gökhan DÜLGEROĞLU
Ticaret ve Belgeler Müdürü
Dahili Tel : 3034 Direkt:0264.888.3034
Sami BAŞAR
Piyasa Araştırma Memuru
Dahili Tel : 3035 Direkt:0264.888.3035
Ertuğrul GÜL
Ticaret Memuru
Dahili Tel :
Abidin KISA
Belge Düzenleme Memuru
Dahili Tel :
Erkan BULUT
Belge Düzenleme Memuru
Dahili Tel : 3030 Direkt:0264.888.3030
İbrahim SERT
Belge Düzenleme Memuru
Dahili Tel : 3016 Direkt:0264.888.3016
Dilek KAHYA
Dış Ekonomik İlişkiler Memuru
Dahili Tel : Dahili Tel : 3049 Direkt:0264.888.3049Ticaret ve Belgeler Servisi E-Posta Adresi: [email protected]