İhracat fatura tasdik işlemlerinin yapılması,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile yazışmaların yürütülmesi,
AB ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi,
Yurtdışı fuar ve gezi organizasyon işlemlerinin yürütülmesi ve duyurularının yapılması,
Üyelerin ticari vize işlemlerinin yürütülmesi,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TOBB' dan derlenen işbirliği duyurularının hazırlanması,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü vb. kurumlardan gelen yazıların özetlenerek SATSO E-Bülten'inde yer alan "Dış Ticaret Bülteni"nin hazırlanması,
Dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık faaliyetlerinde bulunulması,
Dış ticarete yönelik projeler hazırlanması ve yürütülmesi,
Dış ticarete yönelik eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlerin düzenlenmesi,
İthalat ve ihracat yapan firmalara ilişkin bilgi anketlerinin toplanması,
Odanın yabancı dil yazışmalarının yürütülmesi,