Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Üyelere ilişkin yeni kayıt (Şirket kuruluşu ve şahıs firması kurulması), değişiklik(Genel Kurul, hisse devri, adres, yetki değişikliği, Şirket birleşme, Nevi değişikliği, sermaye artırımı, madde tadili) ve kayıt silinme işlemlerinin yürütülmesi,
  • Tescil edilen ve ilana tabi evrakların Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmasının sağlanması,
  • Yayınlanan Ticaret Sicil gazetelerinin ilgili dosyalara kaldırılması,
  • Sicil Memurluğunca düzenlenen ( Sicil tasdiknamesi, Tapu Belgesi, İhale belgesi, Gazete suret onayı, vb. ) evrakların verilmesi,
  • Tescile dayanan üye kayıt, silinme ve diğer değişikliklerin yönetim kuruluna sunulması,
  • Yönetim Kurulu sonrası değişiklilere ilişkin kararları kayıtlara geçirilmesi ve üye sicil dosyalarına kaldırılması,
  • Mahkemelerden, İcra Dairelerinden ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların Ticaret Sicil Memurluğu'nca cevaplandırılması.
  • Genel Sekreterlikçe verilen benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Ahmet KALE
Ticaret Sicili Müdürü
Dahili Tel : 3012 Direkt:0264.888.3012
Samet DURSUNOĞLU
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı
Dahili Tel : 3038 Direkt:0264.888.3038
Fatih DALKILIÇ
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı
Dahili Tel : 3045 Direkt:0264.888.3045
Gürkan SEZGİN
Ticaret Sicili Memuru
Dahili Tel : 3013 Direkt:0264.888.3013
Talha ŞEN
Ticaret Sicili Memuru
Dahili Tel : 3023 Direkt:0264.888.3023


Sicil Servisi E-Posta Adresi: [email protected]