Sayın Üyemiz,

SBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'ndan Odamıza iletilen yazıda;

"Mülkiyeti belediyemize ait Sakarya İli Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 Ada, 155 parsel nolu taşınmazda "Katlı Otopark" projesinin; 25 yıl süreyle sınırlı ayni hak tesisi kurulmak suretiyle yapımı, işletilmesi, sürenin sonunda taşınmaz üzerindeki yapı ile yapıya ait mütemmim cüzlerin sağlam, kullanılır vaziyette ve bedelsiz olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine devredilmesi işi ihalesi 28.12.2021 tarihinde yapılacaktır." hususlarına yer verilmiştir.

İlan metnine ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 20/12/2021
Paylaş