Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 30/12/2021 tarihli ve 59 sayılı kararları uyarınca; Birliğimiz tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların işyeri tel, faks, e-posta, web, merkez adres, büro tel bilgilerinde yapılacak olan değişiklik işlemleri ile bunların haricinde kalan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla; değişiklik işlemlerinde, Birliğimizce kapasite raporu onay ücretinin %20'si oranında ücret alınması kararlaştırılmıştır. Değişiklik işlemlerinden ücret alınması uygulaması 01/01/2022 tarihinde başlanacaktır.

Duyuru Tarihi : 6/1/2022
Paylaş