Sayın Üyemiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve Dünya Bankası iş birliğinde KOBİ’lere sağlanacak olan 450 Milyon Dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni açıkladı. İki alanda destek vereceği projenin konu başlıkları aşağıdaki gibidir;

2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi
-Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması

Başvuru koşullarında hedef sektörler belirlenmiş, NACE REV 2 sınıflamasına göre belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Hedef Sektörler için tıklayınız.

2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:
-İşletmeler
-Enerji verimliliği
-Su verimliliği
-Hammadde verimliliği
-Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü
-Endüstriyel simbiyoz
-Döngüsel ekonomi 

konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

Başvuru koşullarında hedef sektörler belirlenmiş, NACE REV 2 sınıflamasına göre belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Hedef Sektörler için tıklayınız.

Programı proje başvuru tarihleri 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 arasında olup; başvuru sistemi 30 Kasım 2024 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Başvurulan projenin toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Proje hakkında detaylı bilgiye ve başvuru ekranlarına ulaşmak için tıklayınız. 

Duyuru Tarihi : 11/12/2023
Paylaş