Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecinin, firmaların üretim ve ticari faaliyetlerinde büyük değişikliklere sebep olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Bu gerçeklik, firmaların sürece uyumunun hızlanmasını ve dolayısıyla Yeşil Mutabakat sürecini tüm yönleriyle kavramasını gerektirmektedir. 01 Ekim 2023 tarihi itibariyle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının yürürlüğe girmesiyle üretici firmalara büyük sorumluluklar doğmuştur.

Firmaların Yeşil Mutabakat Uyum Süreci’nde ihtiyaç duyacağı personel ihtiyacını sağlayarak süreci hızlandırmak, öğrencilerin de Yeşil Mutabakat konusunda aktif bir şekilde rol oynamalarını sağlamak amacıyla SATSO Yeşil Mutabakat Komisyonu tarafından Yeşil Mutabakat Elçileri Staj Programı oluşturulmuştur.

Üyemiz olan firmaların, Yeşil Mutabakat özelinde stajyer talepleri doğrultusunda ilimizdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere zorunlu stajları kapsamında staj olanağı sağlanacaktır. Başvuruda bulunan firmaların sektörleri belirlendikten sonra, ilgili firmalara ilgili öğrencilerin ataması yapılacaktır. Staj dönemi 2023-2024 Bahar dönemidir.

Başvuru için tıklayınız: https://tr.surveymonkey.com/r/B32VX7M

Duyuru Tarihi : 25/1/2024
Paylaş