Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 22 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren ilk arabuluculuk kanunu olan "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun" hazırlık aşamasından bugüne kadar Türkiye'de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi ve arabuluculuğun yaygınlaşması konusunu önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu bağlamda, Birliğimizin girişimleri ile iş dünyamızın ve vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının sürdürülebilir çözümlere ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından çeşitli konularda bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.

Söz konusu bilgilendirme seminerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte tarafınıza sunulmakta olup, aşağıda da ilgili kayıt linkleri ve tarihleri yer almaktadır;

TOBBUYUM Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Bilgilendirme Webinarı 30 Ocak 2024 – Saat 11:00

TOBBUYUM Yeni Airbnb Yasası olarak da bilinen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Hakkında Kanunun getirdikleri, yükümlülükler, yaptırımlar ve yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme semineri düzenleyecektir. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Hakkında Kanun’a ilişkin bilgilendirici söyleşilerin yapılması amaçlanmaktadır. Webinarda soru-cevap bölümü de olacaktır. Webinar ücretsiz gerçekleştirilecektir.

Kayıt için: https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobbuyumtrzmkiralama


TOBBUYUM İş Geliştirme ve İnsan Kaynakları Bilgilendirme Webinarı 31 Ocak 2024 – Saat 14:30

İşletmeler iş yaşamı içinde çok farklı sorunlarla karşılaşır. Bunların bir kısmı ekonomik olsa da diğer kısmı, ekonomik sorunlardan bağımsız olarak ortaya çıkar. İşletmeler, iş süreçlerinde gerek iş gördükleri paydaşlarıyla, gerek iş gördürdükleri çalışanlarıyla karşı karşıya gelebilirler. Bu sorunlar, üretim sürecine ve ürüne göre çeşitlilik gösterebilir. O sebeple sürecin doğru işletilmesi ve doğru iş geliştirme süreçleri, işletme sahiplerinin menfaatine sonuç verir. Bu menfaatin korunması için aynı anlayışın, insan kaynaklarına da yansıtılması gerekir. Zira süreç sağlıklı olsa da, süreci işleten çalışanların organizasyonundaki sorunlar, tüm sürece etki eder ve üretimi aksatır. Dolayısıyla iş geliştirme süreci ve insan kaynakları yönetimi, birbirine paralel yürütülmeli ve her iki süreçte de ortaya çıkabilecek olası sorunlar baştan öngörülerek çözüme kavuşturulmalıdır. Bu kapsamda, Prof.Dr. Levent AKIN ve Dr. Onur YÜKSEL tarafından webinarda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacak ve İŞ-DEK projesi anlatılacaktır. Webinarda soru-cevap bölümü de olacaktır. Webinar ücretsizdir.

Kayıt için https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobbuyumis-dek

Şirketlerin Sözleşme Riskleri Webinarı 01 Şubat 2024 – Saat 11:00


Her sözleşme bir risktir! Ancak, şirketlerin kullandıkları sözleşme metinlerinin doğru yapılandırılması ve sözleşme süreçlerinde görev yapan yöneticilerin/personelin sözleşme uygulamaları hakkındaki bilgi düzeylerinin yeterliliği, şirketlerin sözleşme risklerinin azaltılmasında en önemli etkenlerdir.Bu webinarda, şirketlerin sıkça yaşadıkları bazı sözleşme problemleri ve alınması gereken önlemler üzerinde duracağız. Türkiye’de bir ilk olarak, şirketlerin sözleşme risklerinin analizi ve ilgili personelin eğitimi amacıyla TOBBUYUM ve Yeniocak Sözleşme Akademisi arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının da anlatılacağı webinara katılımınızdan mutluluk duyarız.

Kayıt için: https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobbuyumsozlesme

TOBBUYUM GDPR Bilgilendirme Webinarı 05 Şubat 2024 Saat 11:00

GDPR uygulaması Avrupa Birliği ülkelerini, vatandaşlarını ve kurumlarını kapsayan bir düzenleme gibi görülse de esasen Avrupa’ya yönelik ürün ve hizmet sunan ülkeleri de kapsamaktadır. Zira, GDPR’nin 23 numaralı paragrafında belirtildiği üzere; ‘AB üyesi olmayan bir ülkeden AB üyesi olan bir ülkeye ürün ya da hizmet sunuluyorsa, ürün ve hizmet sunan taraf GDPR’yi açıkça kabul etmek ve uygulamak zorundadır.’ Avrupa ile ticari iş birliği yapan TOBB üyesi kuruluşlar da kişisel verilerini işledikleri müşterilerinin verilerini muhtemel ihlallere karşı, GDPR gereği korumak zorunda olduğundan GDPR ile tam uyum sağlama zorunluluğu kaçınılmazdır. Bu kapsamda GDPR konusunda düzenleyeceğimiz webinarımıza katılabilirsiniz. Webinarda soru-cevap bölümü de olacaktır. Webinar ücretsizdir.

Kayıt için https://anket.tobb.org.tr/#/anket/tobbuyumgdpr

Duyuru Tarihi : 30/1/2024
Paylaş