Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen yazıda 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30'da çevrimiçi AB SKDM Özel Sektör Bilgilendirme Semineri düzenleneceği bildirilmiştir. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM'nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir.

Duyuru Tarihi : 20/2/2024
Paylaş