TOBB iştiraki olan TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından Odamıza iletilen ve ekte takdim edilen yazıda MEYBEM'in ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirildiği ve bu yetkilendirme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ettiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, gerek Oda ve Borsalar gerekse de firmalardan gelen talepler doğrultusunda; TOBB MEYBEM’in TS EN ISO 14064-1 standardı olan gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) beyan edilen sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında akredite olduğu ve doğrulama faaliyetlerine başladığı bildirilmektedir. Sürece dair bilgi almak isteyen Üyelerimizin MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi ve Sera Gazı Doğrulayıcısı Yeşim Özgen ile ([email protected]; 0312 218 26 38) irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.
Duyuru Tarihi : 16/4/2024
Paylaş