Sayın Üyemiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

Bahsi geçen Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.

Yukarıdaki Kanun maddeleri dikkate alındığında mevcut Kapasite Raporunun geçerlilik süresine dikkat edilmesi, Üretim, Tüketim ve Makine Teçhizat alanlarında değişiklik olması durumunda Odamıza başvurarak Kapasite Raporlarını yenilemeleri ve cezai müeyyidelerden zarar görmemeleri için Yıllık İşletme Cetvellerini hazırlayıp, en geç 30 Nisan tarihine kadar Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne ulaştırmaları konusuna hassasiyet göstermelerini rica ederiz.

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili sorularınız için;
Sakarya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
İletişim: Tel: 444 61 00
Mail: [email protected]

Duyuru Tarihi : 4/2/2021
Paylaş