Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere; 2020 yılında ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi pandemi ile mücadele ederken bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ vb. doğal afetler ve siber saldırılar gibi insan kaynaklı afetlerle mücadele etmek durumunda kalınmıştır. Ülkemizin sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalındığından, afetler ve siber güvenlik konusunda bireysel ve toplumsal farkındalık oluşturulması ve
üyelerimizin erken uyarı ve toplumsal farkındalık yaratmada etkili kamu politikaları yürütebilmesi sürekli gündemde tutulması gereken konuların başında yer almaktadır. Herhangi bir afet durumunda üretimin ve ticaretin en az seviyede etkilenmesinin sağlanabilmesi için işletmelerin de doğal afetlere karşı hazır olması gerekmektedir.

Bu minvalde kullanmakta olduğunuz hizmet binanızın yapım yılını baz alarak deprem yönetmeliğine uygunluğunu kontrol ettirmeniz ve depreme dayanıklılık testi, bina performans analizini yaptırmanız önem arz etmektedir. Gerekli sigortalarınızı (DASK Zorunlu Deprem, Yangın, Sel, Diğer Doğal Afetler, Genel Zararlar, Siber Güvenlik, vb.) gözden geçirerek olası bir afete karşı hazır olup olmadığınızı değerlendirmeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

Duyuru Tarihi : 16/2/2021
Paylaş