Sayın Üyemiz,

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, faaliyetlerine tekrar başlayabilen mükelleflerin için mücbir sebebin sona erdiği, mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, mücbir sebep hali nedeniyle ertelenen yükümlülüklerini 524 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen sürelerde yerine getirmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Duyuruya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 10/3/2021
Paylaş