Sayın Üyemiz

11 Mart 2021 Tarihli ve 31420 Sayılı Resmi Gazete “Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 

Bu Yönetmelik ile piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükler düzenlenmektedir. 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 11/3/2021
Paylaş