Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz projemizin genel hedefi isletmelerinin verimliliklerini, üretime ve istihdama katkılarını artırmak, dolayısıyla bölgeye sağladıkları katma deger içindeki paylarını ve uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini artırarak; küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, 2023 hedeflerini tamamlamış bir Türkiye hedefine katkıda bulunmaktır. 

Gün geçtikçe küreselleşen dünyamızda firmaların ekonomik hayattaki süreklilikleri için en önemli unsur rekabet edebilirlik olmuştur. İhracatta rekabet gücünü oluşturan birçok bilesen göz önüne alındığında, rekabet gücü yüksek firmaların aynı zamanda kurumsal yapılarının da güçlü olduğu anlaşılmaktadır. 

Projemizin özel amacı bölgedeki isletmeleri analiz ederek; ihtiyaçlarını belirlemek suretiyle kurumsal dönüşümlerine destek olmak ve rekabet güçlerinin artırılmasıyla; ihracata hazırlamak. Bölgedeki firmaların kurumsal kapasitelerinin artırılması ihracatta rekabet güçlerine katkı sağlayacaktır. Kurumsal dönüşümünü tamamlamış, üretim kapasitesi ihracata hazır olan firmaların çoğunun ağırlıklı olarak kulaktan dolma bilgilerle ya da bağlantıları aracılığıyla sağladıkları ihracat bilgileri ile hareket ettikleri, riskleri bilmedikleri, pazarları tanımadıkları, ihracat tevsiklerinden faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Bu durumun en önemli nedenlerinden birisi firmalara ihracat konularında destek olacak organizasyonun tek bir merkezde bulunmaması ve/veya firmaların yeterince bilgilendirilememesidir. İste bu sorunlar, ihracat kapasitemizin arttırılması konusunda işlevsel bir ortak kullanıma açık Merkez gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Ortak kullanıma açılacak merkezde firmalar; altyapısının ihracata hazırlanması, pazar araştırması yapılması, ihracata yönelik pazarlama stratejilerinin oluşturulması, pazar bilgileri, pazarla iliksiler, hedef pazardaki alıcılar, yerel ve uluslararası rakipler, fiyatlar, ticari düzenlemeler, dış ticaret mevzuatı, ihracatta devlet destekleri gibi tüm alanlarda destek alabileceklerdir. 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası yaklaşık 15.000 üyesi ile is dünyasındaki en büyük STK konumundadır. Dolayısıyla Odamız tarafından, Odamız bünyesinde kurulacak Merkez bütün özel sektör kuruluşlarının kolaylıkla erişebileceği ve faydalanabileceği bir merkez olabilecektir.

Projemiz kapsamında isletmelerin ihracat öncesinde, süresince ve sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri tüm mekanizmalar tek bir merkezde toplayıp; ortak kullanıma açılacaktır ve Sakarya Uluslar arası Ticareti Geliştirme Merkezi, ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma noktasında önemli bir misyon edinmektedir.
PROJE MEDYA