İş Makineleri Tescil Belgesi

İş Makinesinin Tanım ve Kapsamı Nedir?

İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.


İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?

1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,

2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;

a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,

b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.


İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası'nın ilgili Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile bu Yönetmelikte tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri, araçlarını yetkili kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.


İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?

2918 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.


İş Makinesinin Tescil Edilmesi için İstenen Belgeler:

1-Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben Dilekçe (Ek:1/Ek:2)
2-İş Makinası Sahiplik belgesi;
a)Sıfır araçlar için Fatura (İş makinası ithal edilmiş ise faturaya ek olarak Gümrük Giriş Beyannamesi ve Gümrük Vergisinin ödendiğine dair Makbuz) *Teknik Belge (Ek:3)

b)İkinci el araçlar için Noter Satış Sözleşmesi(Noter tarafından iptal edilen Tescil Belgesi Sözleşmeye eklenecektir.)

NOT: Sahiplik belgelerinin Aslı veya Noter Tasdikli sureti kabul edilir.

3- Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak Sahiplik Belgesi.

4-İmza Sirküleri/Beyannamesi veya Vekaletname

5-Oda harcı olarak 185 -TL. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılır. 

Yetkili Personel:
Adı Soyadı
Ünvanı E-Posta Adresi
Dahili No Direkt No
Samet DURSUNOĞLU
Belge Düzenleme Memuru
sametdursunoglu@satso.org.tr
3038
0.264.888.3038

     
Copyrigt © 2017 SATSO
İş İlanları Sakarya