KARAR:1 

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin, 2012/705 Esas Sayı  ile bir kereste fabrikasında 5 yıldır çalışan bir işçinin 14/08/2012 tarihi itibariyle  alabileceği ücretinin tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava  konusu  bir kereste fabrikasında 5 yıldır çalışan bir işçinin 14/08/2012 tarihi itibariyle alabileceği ücreti yürürlükteki asgari ücret olarak bildirilmesine.24.04.2013.53

KARAR:2                                 
                       
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.04.2013.53

KARAR:3                                 
                       
Dilek ve temenniler dinlendi.24.04.2013.53

Haber Tarihi : 15/5/2013
Paylaş