KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/373 Esas Sayı ve 05/04/2013 tarihli yazısı ile talep ettiği, 2011 Yılı itibariyle normal bir kaynak işinde çalışan bir işçi ile doğalgaz çalışmasına bağlı kaynak işinde çalışan bir işçinin aylık olarak eline geçen gelirin ne olabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu 2011 Yılı itibariyle normal bir kaynak işinde çalışan bir işçinin aylık olarak ortalama  net 1.000,00-TL(BinTürkLirası), doğalgaz çalışmasına bağlı kaynak işinde çalışan bir işçinin ise aylık olarak ortalama net 1.250,00-TL (BinikiyüzelliTürkLirası) alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.05.06.2013.02
          
KARAR:2                    
          
Meslek Grubu Üyelerimize yönelik olarak 15 Haziran 2013 Cumartesi Günü Saat:9:00'da, SATSO Sosyal Tesislerinde yapacağımız plaket takdimli kahvaltılı grup toplantısının son hazırlıkları görüşüldü.05.06.2013.02
          
KARAR:3                  
          
“7.meslekgrubu@satso.org.tr” adresinin aktif haline getirilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.05.06.2013.02

KARAR:4
          
“meslekkomitesi.org.tr.” adresinin satın alınarak her meslek komitesi için web sitesi oluşturulabilmesi altyapısının hazırlanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.05.06.2013.02

KARAR:5        
         
Dilek ve temenniler dinlendi.05.06.2013.02

Haber Tarihi : 12/6/2013
Paylaş