KARAR:1
             
Sosyal Güvenlik Kurumu ile iş yapan medikal firmalarımızın, kurum ile daha verimli bir iletişim geliştirmelerini sağlamak için görüşmelerde bulunmak amacıyla, Komite Başkanımız Osman ŞAKAR, Komitemiz Meclis Üyesi Ercan BAŞNUH, Yedek Komite Üyemiz Feyza TÜTÜNCÜ ve Yönetim Kurulumuzdan da bir üyenin katılımlarıyla S.G.K. İl Müdürü Nurten CANBASOĞLU'nun ziyaret edilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12/07/2013.01

KARAR:2
            
Komite üyeleri olarak, görevimiz gereği 15'inci meslek grubuna kayıtlı üyelerimizle yaptığımız görüşmeler, fikir alış-verişlerive üyelerimizin yoğun talepleri doğrultusunda, Ticaret Odası faaliyet belgesinin, Odamızca ücret alınarak verilmesi hususu gündemimize gelmiştir.

Üyelerimizin çoğu Ticaret Odasının faaliyetlerinin kendilerine fazla bir şey katmadığını, 4 senede bir çağırılmaları durumunda oy kullanmaya gittiklerini, faaliyetlerden fazla bir bilgilerinin olmadığını söylemektedirler.
Komite olarak bizler, Odamızın yapmış olduğu faaliyetleri ve yoğun çalışmaları biliyor ve takdir ediyoruz. Bu güzel faaliyetleri de kendi grubumuza bağlı üyelerimizle sürekli paylaşıyor ve üyelerimizin de bu faaliyetlerde aktif olması için çalışıyoruz.

Ancak üyelerimiz her defasında bize Ticaret Odasının en temel görevlerinden bir tanesinin  üyelerinin haklarını savunması gerektiği hususunu söylemektedirler. Ticaret Odasından alınan tüm belgeler/işlemler için ücret alınmasın denmemekte, sadece ticaret odası faaliyet belgesi ve sicil gazete fotokopi suretinden  ücret alınmaması gerektiği, bunun temel bir görev olduğu, gerek yıllık aidat gerekse munzam aidatlarını ödediklerini  bunun karşılığında da en azından sadece faaliyet belgesinin ücretsiz olarak verilmesinin, manevi açıdan kendilerini mutlu edeceğini söylemektedirler.
Yaptığımız inceleme sonucunda Ticaret Odası Faaliyet belgesi ve sicil gazetesi fotokopi tasdiki için odamızca belge başına 5,00-TL/7,50-TL gibi bir ücret alınmaktadır. Alınan bu ücret üyelerimizin bütçelerini etkileyecek bir ücret değildir. Ancak, faaliyet belgesi ve sicil gazete fotokopi sureti sürekli olarak alınan temel bir belgedir.
Netice olarak,  Odamızca alınan faaliyet belgesi ve sicil gazete fotokopi geliri tutarı yıllık yaklaşık olarak 70.000TL civarındadır. Bu tutar, Odamız gelirleri, bütçesi, yapmış olduğu faaliyet giderleri, sosyal yardım giderleri vb. incelendiğinde çok önemsiz bir tutar olarak ortaya çıkmaktadır. Odamızı maddi açıdan hiçbir şekilde etkilemeyeceği açıkça görülmektedir. Manevi açıdan ise oldukça olumlu yönde etkileyeceği, Odamıza ilgisiz olan yaklaşık 5.000 civarında üyenin, ilgisinin olmaya başlayacağını düşünmekteyiz.

Aidatlarını ödemeyen üyelere zaten faaliyet belgesi verilmemektedir. Bu konuda herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Aidat ödeme zamanlarında bir adet ücretsiz olarak faaliyet belgesi verilmektedir.
Üyelerimizden faaliyet belgesi ücreti alınmaması konusunda gerek kanunlarla gerekse geleneksel olarak yapılmasının mümkün olabileceğini hissettiğimizden dolayı, üyelerimiz adına tamamen manevi açıdan bir rahatlık sağlaması açısından yönetim kurulumuzdan arz ve talep ediyoruz. 12/07/2013.01
  
KARAR:3
                  
Komite üyemizce 25 Temmuz 2013 Perşembe Günü verilecek iftarına, Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte iştirak edilmesine. 12/07/2013.01

KARAR:4
                
Dilek ve temenniler dinlendi. 12.07.2013.03

Haber Tarihi : 24/7/2013
Paylaş