KARAR: 1
T.O.B.B. - Halkbankası işbirliği ile yapılan "Evini Yenile" kampanyasının mail yoluyla ve S.A.T.S.O. internet sitesinden ayrıntılı olarak duyurulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.04.09.2009.08
KARAR: 2
Meslek Komitemizce karar altına alınıp Yönetim Kuruluna iletilen konuların, Komitemize rapor halinde sunulmasına.04.09.2009.08
KARAR: 3
Odamızın düzenlemiş olduğu ve tüm üyelerimizin davet edildiği iftar organizasyonu için meslek komitemiz olarak Yönetim Kurulumuza teşekkür edilmesine ve düzenlenen iftar organizasyonunun bundan sonraki yıllarda da devam edilmesine.04.09.2009.08
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.09.2009.08
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.04.09.2009.08
Haber Tarihi : 12/9/2009
Paylaş