KARAR:1
                    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş Mahkemesinin 2013/586 esas sayı ve 09/10/2013 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
             
Dava konusu; yaklaşık 2 senelik tecrübeye sahip diyaliz merkezi idari işlerinden sorumlu bir mesul müdürün 2010 yılı Eylül ayı itibariyle alabileceği aylık ücretin   net 1,000.00-TL (BinTürklirası) – 1,200.00-TL (BinikiyüzTürklirası) arasında olabileceğinin   İş Mahkemesine bildirilmesine.08.11.2013.07

KARAR:2
       
Odamıza yeni kaydolan meslek grubu üyelerimize yaptırılan üyelik levhalarının, tanışmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla, Meslek Komitemiz Üyeleri tarafından dağıtılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.08.11.2013.07                      

KARAR:3
           
Meslek Komitesi olarak grubumuz üyelerinin sıkıntı, şikayet ve önerilerinin dinlenmesi, grup toplantısı için fikir alışverişinde bulunulması amacıyla üye ziyaretlerinin devamına.08.11.2013.07

KARAR:4
                      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.11.2013.07

KARAR:5
          
Dilek ve temenniler dinlendi.08.11.2013.07

Haber Tarihi : 18/11/2013
Paylaş