KARAR:1

Odamız web sitesinde, vefat eden Oda üyelerimizin fotoğrafları ile beraber yer alacağı bir bölümün yer almasına.20.11.2013.06

KARAR:2

30 Kasım 2013 C.tesi günü saat: 09.00 da kahvaltılı meslek grup toplantısı düzenlenmesine. Toplantı yerinin ayrıca tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirilmesine.
Toplantımıza Meclis ve Yönetim Kurulu başkanlarımızın davet edilmesine.20.11.2013.06

KARAR:3

TOBB Sektör Meclislerinden “Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri Meclisi” nde Meslek Grubumuzdan bir temsilcinin yer alması ve bu mecliste alınan kararların komitemize duyurulması hususunda Genel Sekreterimizce  çalışma yapılması.20.11.2013.06

KARAR:4

31.Meslek Komitesi Adına Perakende Kanunu ile ilgili Odamıza bildirdiğimiz  aşağıdaki görüşlerimizin Genel Sekreterliğimizce yeni  kanunda takip edilmesine.

1-T.H.H Kararlarında son satıcıya hitaben kesilen teknik servis cezalarının ithalatçı firma ve teknik servise yönelmesi muhatap olarak   onların belirlenmesini istiyoruz.
2.Ülkemize ithal edilen cep telefonlarının greymarket adında küçük işletmelerce getirilişinde teknik sevis güvencesi yoktur . Oysa bu  firmalar teminat mektuplarını teknik servis güvencesiyle bakanlığa bırakmaktadırlar . Bu yöntemle ithalatı yapılan cihazlar internet  sitelerinde tüketicilere daha ucuza satılmakta , tüketiciler mağdur edilmektedir Aynı zamanda perakende mağazası işleten bizlerde    zor durumda kalmaktayız . Greymarket ürünlerinde teminatların yasal güvence altında olması ve teknik servis yapmayan ithalatçının  sorunları en alttaki perakendeciye yansımaktadır . Bu yüzden greymarket ithalatçılarının şikayetler neticesinde teminatları'nın iade  edilmemesi kurulacak bir sandıkta bu paraların THH kararlarının neticesinde mağdur olan vatandaşa sölenmesini istioruz.
3. Mağazalarımızda istihdam edilen personelimiz sık sık değişmektedir . Meslek liselerinin perakende satış elemanları yetiştirecek    bölümler açmasını istiyoruz .
4. Asgari ücret + primle çalışılan bu sektörde primlerin masraf statüsünde püstenilebileceği yasal bir düzenleme istiyoruz .
5. GSM sektöründe cep telefonu karlılığı her geçen gün düşmektedir . Kampanya düzenlemelerinin cihazların üretim ve satış tarihleri  arasında yapılmaması internet satış siteleri ve büyük zincir mağazalarının karlılığı düşürür kampanyalarına sınırlama getirilmelidir.
6. THH kararları şuan ki verilen 975 TL' lik oran korumalıdır . Daha fazla yükseltilmesi bizleri mağdur edecektir .
7. Aynı sokakta aynı işi yapan GSM ciler eğer rakip operatöre ait değilse açtırılmamalıdır.

Kararlarımız hakkında  müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.20.11.2013.06

Haber Tarihi : 28/11/2013
Paylaş