KARAR:1
           
Odamız 18. ve 34.Meslek Komitelerine bildirilmek üzere, EPDK Yönetmeliği gereğince doğalgaz tesisatları yapım işinin proje uygulama ve gaz açımı dahil olarak anlaşılması gerektiği böylelikle müşterilerden gaz açım bedeli adı altında para istenmesinin önüne geçileceği ayrıca yetkisiz firma harici uygulama yaptırılmaması konusunun üyelerine duyurulmasının sağlanmasına.04.12.2013.09

         
KARAR:2
         
SASKİ'ye, sıhhi tesisat ustalarının yetkilendirilmesi ve yetkili ustalar tarafından tesisatların yapılması konusu ile ilgili gelinen aşama hakkında Komitemizin bilgilendirilmesi amacıyla yazı yazılmasına.04.12.2013.09

KARAR:3                
         
Odamız Ticaret Servisince, Odamız tüm üyelerine düşük oranlı pos cihazı kullandırılması konusunda İlimizdeki tüm bankalarla görüşmeler yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.12.2013.09
 
KARAR:4
           
İlimizdeki yetkisiz firma ve ustaların doğalgaz tesisat işi yapması konusuyla ilgili meslek grubumuzdaki  (Doğan ÇATALBAŞ, Emre ŞAHİN,  Yılmaz YILDIRIM, Aziz Ümit KARATAŞ, İskender ALABACAK, Rahmi AKTÜRK ve Ömer TÜRİT)'ten oluşan Komisyonumuz ile üyelerimizden Salih KILINÇARSLAN,  Gürkan ERİM, Recep SEZER, Emre ERGİNÖZ, Adem OCAK, Nejmettin ADANUR ve Ömer BALAMAN'ın katılımlarıyla   07 Aralık 2013 Cumartesi Günü saat:13.00'te, yeri Komitemizce belirlenmek  üzere, masrafları Komite Bütçemizden karşılanmak üzere yemekli bir toplantı yapılmasına.04.12.2013.09

KARAR:5
         
Meslek Komitemizin faaliyet  alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyulacak konularda  Meslek Komitemize danışılmasının yerinde olacağı kanaatimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04.12.2013.09

KARAR:6
          
Meslek grubu üyelerimize yönelik Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şubesince ortaklaşa, Makine Mühendisi Yılmaz YILDIRIM tarafından “Sıhhi ve Kalorifer Tesisat Uygulamalarında  Yapılan Hatalar ve Şantiye Mekanik Kontrol Biriminin Önemi” konusuyla 21 Aralık 2013 Cumartesi Günü saat:13.00'te Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonunda bir eğitim semineri yapılması sözkonusu eğitim seminerinin SESOB Sıhhi Tesisatçılar Odası'na yazılı olarak bildirilmesine.04.12.2013.09

Haber Tarihi : 11/12/2013
Paylaş