KARAR: 1 
Adapazarı Şeker Fabrikasından dağılan kötü kokunun şehrimize sinmesi nedeni ile tedbir alınması hakkında, ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.10.2009.05
KARAR: 2
8. Meslek Komitesi olarak, Kasım/2009 ayı içerisinde, grubumuz üyelerinin sorun, görüş ve önerilerinin tartışılacağı bir meslek grubu toplantısı yapılmasına.13.10.2009.05
KARAR: 3 
İcra dairelerinde icra takip işlemlerinin, takip süresinin uzun sürdüğü, bahse konu sürenin kısalması yönünde ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.13.10.2009.05
KARAR: 4 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 13.10.2009.05
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi. 13.10.2009.05
Haber Tarihi : 22/10/2009
Paylaş