Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; 

- 24 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 5. fıkrasında, "Bakanlık ithalat yapılacak ülkelerdeki kayıtlı ve onaylı işletmelerin güncel bir listesini tutar" hükmünün yer aldığı,

- Bu kapsamda, firmalara ve ihracatçı ülkelere geçiş süresi tanımak adına 01.01.2014 tarihinden itibaren, "İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği"inde tanımlanan ve 21 Aralık 2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik" kapsamındaki hayvansal yan ürünlerin ithalatı ve transiti için, Avrupa Birliği tarafından yayımlanmış onaylı işletme listesinin aşağıda belirtilen internet adreslerinden kontrol edilerek listelerde yer alan ülke/bölge/işletmelerden izin verileceği ve listede yer almayan ülke/bölge/işletmelerin ise Bakanlık tarafından onaylama prosedürlerinin yürütüldüğü,

- Ayrıca, söz konusu uygulama hakkında Dünya Ticaret Örgütüne "Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma (SPS Anlaşması)" kapsamında Bakanlık tarafından bildirimde bulunulduğu ve bu bildirimin 24.09.2013 tarih ve G/SPS/N/TUR/16/Add.1 sayı ile Dünya Ticaret Örgütü tarafından yayımlandığı belirtilmektedir.

Konuyu üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Onaylı İşletme Listesi:

Avrupa Birliği Üye Ülkeler Dışındaki Ülkelerin Onaylı İşletme Listesi:

Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Haber Tarihi : 6/3/2014
Paylaş