KARAR:1
                
Odamız temizlik hizmetlerinde kullanılan sarf malzemelerin satın alımlarında yapılacak ihale şartnamesi düzenlenmesi ve mal kabullerinde Komitemiz üyelerinin uzmanlığından yararlanılmasının Odamız menfaatlerine olduğunu  hususunun bilgisinin Yönetim Kurulumuza arzına.

                 
Komite asil üyelerimizce, Odamızın yaptığı bu tür alım ihalelerine teklif veren firmalara karşı objektif olmada katkı sağlayacağı ve ihaleyi kazanamayanların akıllarında herhangi bir olumsuz imaj bırakmamak adına teklif vermeme yönünde ihtiyari karar almış bulunmaktadır. 14.03.2014.11

KARAR:2
      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.03.2014.11

KARAR:3
                
Dilek ve temenniler dinlendi.14.03.2014.11

Haber Tarihi : 20/3/2014
Paylaş