KARAR: 1
T.O.B.B. ve Halkbankası ortaklaşa düzenlemiş oldukları “Evini Yenile
Kampanyası” tanıtımı ve kamu oyununun bilgilendirilmesini sağlamak için, ilgili meslek komitelerinin katılımını da sağlayarak bir basın toplantısı tertip edilmesine karar verilmiştir. 04.11.2009.10
Haber Tarihi : 12/11/2009
Paylaş