KARAR:1

Ortak çalışmalar yaptığımız İlimizdeki tüketici hakem heyetinde görev yapan  yazı işleri müdürleri ile meslek komite üyelerimiz arasında kaynaşma yemeği düzenlenmesine.26/09/2014.17

KARAR:2

2015 Yılı Oda bütçemiz oluşturulurken yoğun çalışmalarda bulunan  meslek komitelerine daha yüksek bütçe ayrılmasına,

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.26/09/2014.17

Haber Tarihi : 23/10/2014
Paylaş