KARAR:1  
              
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/235 Esas sayı  ve 21/10/2014 tarihli, Ağustos 2011-31/12/2012 tarihleri arasında temizlik ürünleri şirketinde işçi olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal ücretlerin yıllara göre brüt ve net olarak tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu;Ağustos 2011-31/12/2012 tarihleri arasında temizlik ürünleri şirketinde işçi olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal (yıllara göre brüt ve net olarak) ücretlerin  yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.10/10/2014.19
             
KARAR:2          
             
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/237 Esas sayı  ve 21/10/2014 tarihli, 01/11/2010-31/12/2012 tarihleri arasında temizlik ürünleri şirketinde işçi olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal ücretlerin yıllara göre brüt ve net olarak tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu;01/11/2010-31/12/2012 tarihleri arasında temizlik ürünleri şirketinde işçi olarak çalışmış bir kişinin alabileceği emsal (yıllara göre brüt ve net olarak) ücretlerin  yürürlükteki brüt ve net asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine. 10/10/2014.19 
             
KARAR:3
             
Meslek Komite Toplantılarımızın her ayın ikinci haftasının Perşembe günleri sabah saat:9.00 olarak belirlenmesine.10/10/2014.19  
            
KARAR:4
            
14 Mayıs 2013 Tarihli Tıbbi Cihaz Satış Yönetmeliğindeki değişikliğe istinaden medikal firmaların Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılması konusuna Yönetmelik Maddelerine açıklık getirmek üzere Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonu’nda, 06 Kasım 2014 Perşembe Günü Sakarya Sağlık İl Müdürlüğünden Ecz.İlker DURAN ile Ecz.Tijen ÜLGEN tarafından meslek grubumuz medikal firmalarına yönelik bilgilendirme notlarının meslek grubu üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulmasına. Sözkonusu Yönetmeliğin ileride oluşabilecek değişikliklerin de üyelerimize toplu bilgilendirme programı yapılacaktır. 10/10/2014.19
             
KARAR:5
            
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10/10/2014.19
            
KARAR:6
            
Dilek ve temenniler dinlendi.10/10/2014.19
Haber Tarihi : 12/11/2014
Paylaş