KARAR:1
             
Meslek Grubumuzdaki doğalgaz yetkili firmalarına yönelik olarak Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonunda 26 Şubat 2015 Perşembe günü saat:14.00’te, değerlendirme toplantısı yapılmasına,  yiyecek ve içecek ikramlarının Komite Bütçesinden karşılanmasına, ayrıca  seminer duyurusunun Bilişim ve Planlama Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.04/02/2015.25

KARAR:2
             
Şehrimize özgü kronik bir problem olan çatı, bodrum ve garajların daireye çevrilmesi sonucu ortaya çıkan binlerce daire var ve bunun yanında binlerce de atıl duran yerler var. Bu daireler su ve elektriği merdiven aboneliğinden veya inşaat aboneliğinden almaktadır. Fakat kanuni olarak iskan probleminden dolayı gaz aboneliği yapamamaktadır. Bu binlerce dairenin özellikle 3 kat izninden sonra kısmi bir af getirilerek iskana açılması Şehrimize ve sektörümüze büyük katma değer sağlayacaktır.  Konu hakkında Yönetim Kurulumuzca Belediyeler nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması.04/02/2015.25

KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04/02/2015.25

KARAR:4
 
Dilek ve temenniler dinlendi.04/02/2015.25

Haber Tarihi : 12/2/2015
Paylaş