KARAR:1  
               
15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi hükmü;

“ilaçların uygulanmasında kullanılan cihazlar hariç olmak üzere münhasıran sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması gereken cihazların eczanede satışı yapılamaz”

gereğince eczanelerin açıkça ve aleni olarak medikal faaliyetlerde bulunamayacakları, ilgili yönetmelik gereğince medikal firmaların ayrı bir ruhsatlandırma sürecine ve standartlarına tabi oldukları, dolayısıyla tabelalardaki bu ifadelerin eczanelerin ruhsatlı medikal merkez algısı uyandırdığı, eczanelerin vitrin camlarına ve tabelalarına medikal ifadesinin yazılmasının yönetmelik hükümlerine, etik kurallara ve de rekabet kurallarına aykırı olduğundan İlimizdeki eczanelerin benzer tabelalarının ilgili Yönetmelik hükmüne uygun hale getirilmesi için Yönetim Kurulumuzca Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaların yapılmasına.12/02/2015.22
             
KARAR:2          
             
T.O.B.B.’un Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)’nın, Resmi Gazetenin 15.05.2014 tarihli nüshasında yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ile tıbbi cihaz satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmek için yetki belgesi alma zorunluluğuyla ilgili Komitemize havale edilen 06.02.2015 tarih ve 511/2477 sayılı yazısı görüşüldü.
             
Sözkonusu yazının Meslek Grubumuzdaki medikal ve tıbbi malzeme satıcılarına toplu e-mail yoluyla duyurulmasına. 12/02/2015.22
           
KARAR:3
           
Meslek Komitemiz ile Meslek Grubumuzdaki medikal ve tıbbi malzeme satıcılarıyla  21 Şubat 2015 Cumartesi Günün Saat:10.00’da, zemin kattaki 1 No’Lu Eğitim Salonunda, “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği”yle ilgili bir istişare toplantısı yapılması ve toplantı duyurusunun faks ve e-mail yoluyla yapılmasına teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 12/02/2015.22           
             
KARAR:4
             
Dilek ve temenniler dinlendi.12/02/2015.22

Haber Tarihi : 18/2/2015
Paylaş