KARAR:1   
                      
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015-360 Esas sayı ve 12.05.2015 tarihli yemek ücreti tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu  fabrikada çalışan bir işçinin 2007-2011 yılları arasında yemek ücretinin aşağıdaki şekilde olabileceği tespit edilmiş olup, adı geçen mahkemeye bildirilmesine.

2007:   Günlük 1 öğün     2,35 TL (iki Türklirası otuzbeş kuruş) (KDV DAHİL)
2008:   Günlük 1 öğün     3,20 TL (üç Türklirası yirmi kuruş) (KDV DAHİL)   
2009:   Günlük 1 öğün     3,60 TL (üç  Türklirası altmışkuruş) (KDV DAHİL)  
2010:   Günlük 1 öğün     4,00 TL (dört Türklirası ) (KDV DAHİL)                 
2011:   Günlük 1 öğün     4,40 TL (dört Türklirası kırk kuruş) (KDV DAHİL)   

KARAR:2
                       
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2015-358 Esas sayı ve 12.05.2015 tarihli yemek ücreti tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu  fabrikada çalışan bir işçinin 2006-2012 yılları arasında yemek ücretinin aşağıdaki şekilde olabileceği tespit edilmiş olup, adı geçen mahkemeye bildirilmesine.

2006:   Günlük 1 öğün     2,10 TL (iki Türklirası on kuruş)  (KDV DAHİL
2007:   Günlük 1 öğün     2,35 TL (iki Türklirası otuzbeş kuruş) (KDV DAHİL)
2008:   Günlük 1 öğün     3,20 TL (üç Türklirası yirmi kuruş) (KDV DAHİL)   
2009:   Günlük 1 öğün     3,60 TL (üç  Türklirası altmışkuruş) (KDV DAHİL)  
2010:   Günlük 1 öğün     4,00 TL (dört Türklirası ) (KDV DAHİL)                  
2011:   Günlük 1 öğün     4,40 TL (dört Türklirası kırk kuruş) (KDV DAHİL)
2012: Günlük 1 öğün       4,75 TL (dört Türklirası yetmişbeşkuruş) (KDV DAHİL)

Haber Tarihi : 1/7/2015
Paylaş