KARAR:1
              
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesinin 2015-934 Esas  sayı  ve 21/05/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  01/11/2008-23/09/2013 tarihleri arasında tavuk çiftliğinde işçi olarak çalışmış yaklaşık 5 yıllık kıdeme sahip birisinin alabileceği emsal ücretin dönemin asgari ücret miktarları olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.19.06.2015.25

Haber Tarihi : 1/7/2015
Paylaş