KARAR:1
              
Mustafa ÇİFTÇİ’den boşalan Komite Başkan Yardımcılığına Atilla BEYAZHAN’ın
getirilmesi kararlaştırılmıştır.01/07/2015.31
         
KARAR:2
           
2015/Haziran Ayı içerisinde iki defa toplanan Doğalgaz Alt Çalışma Grubu’nun toplantılarında alınan kararlar değerlendirildi.01/07/2015.31

KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01/07/2015.31

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.01/07/2015.31

Haber Tarihi : 8/7/2015
Paylaş