KARAR:1
            
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin ilgili  hükümleri gereği eczanelerin açıkça ve aleni olarak medikal faaliyetlerde bulunamayacakları, medikal firmaların ayrı bir ruhsatlandırma sürecine ve standartlarına tabi oldukları dolayısıyla tabelalardaki bu ifadelerin eczanelerin ruhsatlı medikal merkez algısı uyandırdığı, eczanelerin vitrin camlarına ve tabelalarına medikal ifadesinin yazılmasının yönetmelik hükümlerine, etik kurallara ve de rekabet kurallarına aykırı olduğundan İlimiz eczanelerin benzer tabelalarının ilgili Yönetmelik hükmüne uygun hale getirilmesi için Odamızca Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaların yapılmasına karşın hala özellikle İl Merkezinde buna uyulmadığı gözlemlenmiştir.
           
Konu hakkında tekrardan İl Sağlık Müdürlüğü’yle gerekli yazışmaların yapılmasına.09/07/2015.28

KARAR:2           
           
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09/07/2015.28
            
KARAR:3         
            
Dilek ve temenniler dinlendi.09/07/2015.28

Haber Tarihi : 15/7/2015
Paylaş