KARAR:1
            
Sakarya Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü (Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birimi)’nün, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı çerçevesinde İl Hıfzısıhha Kurulu alt çalışma komisyonu olarak bünyesindeki Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu’na Odamızdan temsilci talep ettiği 08/07/2015 tarih ve  36188027-322/91 sayılı yazısı görüşüldü.

Söz konusu kurula asil üye olarak Komite Başkanımız Ercan BAŞNUH’un ve yedek üye olarak da Komite Başkan Yardımcımız Seçkin SANDIKYAPAN’ın isimlerinin bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.08.2015.29
            
KARAR:2           
            
Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi civar illerin firma temsilcilerinin de katılımını sağlayarak Tüm Medikal Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu  (TÜMDEF) ve  Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası  (SEİS)’in de  katılımıyla  Medikal
sektörde yeni yapılan yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi ve sektör sorunlarının ele alınıp çözüm önerilerinin görüşülmesine yönelik bir  toplantının Odamız bünyesinde Ticaret Servisimizce yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.08.2015.29      
            
KARAR:3         
            
Daha önceki komite kararlarına bağlı olarak Tıbbi Cihaz Satış Yönetmeliği kapsamında  Medikal  ibaresini kullanan Eczanelerin denetlenmesi  konusunda  yasal gerekçelere dayalı talebimiz olmasına rağmen, Özellikle resmi ve özel hastane yakınlarındaki pek çok eczanede bu haksız uygulama devam etmektedir. Özel Kalem Servisimizce randevu alınarak, Yönetim Kurulumuzun da iştiraki ile Komitemizle birlikte İl sağlık Müdürlüğü’müzün ziyaret edilerek bu durumun değerlendirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.08.2015.29

Haber Tarihi : 18/8/2015
Paylaş