KARAR: 1 
Meslek grubumuzda bulunan tüm üyelerimizin sorunlarının, görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantı saat 10:00'da gerçekleştirilmiş olup, toplantının değerlendirilmesi Komitemizce yapıldı.03.02.2010.11

KARAR: 2 
Aile şirketlerde yönetim ve kurumsallaşma adına yapılması gerekenler konusunda bir eğitim semineri düzenlenmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.03.02.2010.11

KARAR: 3 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.02.2010.11

KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.03.02.2010.11

Haber Tarihi : 11/2/2010
Paylaş