Odamız 26.Meslek komitesi ile gerçekleştirilen ortak toplantıda;
                    
KARAR:1
  
Sektörümüzdeki nitelikli elaman ihtiyacının karşılanarak sürekliliğin sağlanması
amacıyla  hazırlamayı düşündüğümüz “Benim Geleceğim Mobilya Projesi” yle ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.20/08/2015.27
Haber Tarihi : 26/8/2015
Paylaş