KARAR:1

ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında Komitemize bilgilendirme sunumu yapıldı. Yapılabilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Uzmanlarla, KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi için oluşturulmuş; “KOSGEB Tematik Proje Destek Programı”  görüşüldü.

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı’na SATSO 31.Meslek Grubu olarak katılma kararı alındı.

KARAR:2

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı kapsamında; Sektör Mensuplarımıza, çalışanlarımıza, sektör mensubu veya çalışanı olmak isteyen adaylara “Bilişim Ve Telekomünikasyon Sektörü İle İlgili sertifikalı eğitim seminerleri”nin verilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek adına Meslek komite  haberinin yapılması kararı alındı.

KARAR:3

KOSGEB Tematik Proje Destek Programı dahilinde verilecek eğitim konularının belirlenmesi için Odamız Eğitim servisi ve ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları ortak çalışması ile meslek grubu üyelerimize yönelik “Bilişim ve Telekomünikasyon Sektörü eğitim ihtiyaç anketi” düzenlemesine karar verildi.
Bir sonraki toplantımızda anket sonuçlarının değerlendirilmesine karar verildi.

KARAR:4

ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanları  “Marka ve Patent alımı” ile ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Konuyla ilgili ADAPTTO Teknoloji Transfer Ofisi uzmanlarınca elektronik ortamda hazırlanacak bilgilendirme broşürünün Meslek Grubu üyelerimize elektronik posta ile gönderilmesi kararlaştırıldı.

KARAR:5

Meclisimizce onaylanan “Bilişim Sektörü- Servis Hizmetleri Azami Fiyat Tarifesi”nin tasarımının yapılarak basılması kararı alındı.

KARAR:6

Meslek grubu üyelerimizin Komitemizden CEBİTT fuarında, üyemiz firmaların ve Odamızın tanıtımının yapılacağı SATSO standı açılması yönünde talepleri olmuştur.
Konunun Yönetim Kurulumuza arz edilmesine karar verildi.

KARAR:7

BDDK'nın aldığı kararla 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit uygulamasının kalkması, Meslek Grubu Üyelerimizin satışlarının ciddi oranda azalmasına yol açmıştır. Bu durum Yoğun rekabetin yaşandığı teknoloji perakendeciliği sektörüne  ciddi darbe indirmiştir. Cep telefonu satışlarında kredi kartına taksit uygulamasına tekrar dönülmesi için kamuoyu oluşturmak adına konuyla ilgili Meslek komite haberinin yapılması kararı alındı.

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.

Haber Tarihi : 9/9/2015
Paylaş