Sayın Üyemiz; 
 
Sakarya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden Odamıza gelen yazıda; 13.01.2015 tarih ve 29266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 3 maddesinin 4. Fıkrasında "Perakende işletmelerde kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et karışımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve hazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak piyasaya arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son tüketiciye sunulur. Ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak satışa sunulabilir." şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda söz konusu perakende işletmelerde denetimler ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler kapsamında devam etmekte olup, yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5996 sayılı Kanunun 40. maddesinin (d) bendine istinaden yasal işlem uygulanacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Haber Tarihi : 22/9/2015
Paylaş