KARAR:1           
            
13.08.2015 tarihli toplantımızda almış olduğumuz  “    KARAR1 Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi civar illerin firma temsilcilerinin de katılımını sağlayarak Tüm Medikal Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu  (TÜMDEF) ve  Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası  (SEİS)’in de  katılımıyla  Medikal  sektörde yeni yapılan yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi ve sektör sorunlarının ele alınıp çözüm önerilerinin görüşülmesine yönelik bir  toplantının Odamız bünyesinde Ticaret Servisimizce yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.”  

Kararımıza istinaden   toplantı davetimizi kabul eden Tüm Medikal Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu  (TÜMDEF)’nun  02/09/2015 tarihli cevabi yazısı görüşüldü.
13.08.2015  tarih 29/01 nolu  kararımıza istinaden ve Federasyonun  önerdiği  09 Ekim 2015 Cuma saat:14.00 tarihinde  toplantımızın Odamızda gerçekleştirilmesine.10.09.2015.30
            
KARAR:2         
              
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin, “Yetki Belgesi Sahibi Olma Zorunluluğu”"Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında, hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ" 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bahsi geçen tebliğe www.tmtk.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
           
Bu kapsamda, tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren firmaların 01.09.2014 tarihi itibariyle, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından hizmet almasının gerekli olduğu" ifade edilmektedir.”
         
Konunun ilgisi sebebiyle yukarıdaki duyurunun  15.meslek grubu üyelerimize yapılmasına.

Hususlarının müsaadeleri için Yönetim Kurulumuza arzına.10.09.2015.30

Haber Tarihi : 20/10/2015
Paylaş