KARAR:1
             
Meslek Komitemizden,  Ahes İnşaat Tic.ve San.A.Ş., İstanbul Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapım işi için, 24/11/2015 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Grupel Elektrik Elektronik İnş.Mak.Tem.Tiz.ve San.Ltd.Şti’nce  şirketlerinin adına düzenlediği .... tarihli ve ..... nolu fatura muhteviyatı  malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması talep edilmiştir.
            
Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, söz konusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.02.12.2015.37                   
           
KARAR:2
            
Meslek Grubumuz üyelerine yönelik olarak, Odamız Eğitim Salonunda, 22 Aralık    2015 Salı Günü sabah  9.00 ila 12.00  saatleri arasında, “Türkiye’de Yangın Mevzuatı – TSN-12845 NFPA-20 Karşılaştırması” konulu bir eğitim semineri düzenlenmesine,   yiyecek ve içecek ikramlarının Odamızca karşılanmasına, ayrıca  seminer duyurusunun Bilişim ve Planlama Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.02.12.2015.37

KARAR:3
           
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.12.2015.37
 
KARAR:4
            
Dilek ve temenniler dinlendi.02.12.2015.37

Haber Tarihi : 9/12/2015
Paylaş