KARAR: 1 
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.05.03.2010.12
KARAR: 2
Dilek ve temenniler dinlendi.05.03.2010.12
Haber Tarihi : 10/3/2010
Paylaş